Home > Preporuka > Peščanik: Aerodrom opet prašta dugove Air Serbia
Peščanik: Aerodrom opet prašta dugove Air Serbia

Peščanik: Aerodrom opet prašta dugove Air Serbia

Odluka Vlade da primora Aerodrom da se odrekne zarade u korist Air Serbia, mogla bi da znači da nacionalnom avioprevozniku ne ide dobro, a da se drugi suvlasnik, Etihad, pravi lud.

Vlada Srbije primorala je krajem prošle godine svoje preduzeće Aerodrom ”Nikola Tesla” da bez ikakvog razloga otpusti (otpiše) dug nacionalnom avioprevozniku Air Serbia za pružene usluge od 1. januara do 30. septembra prošle godine u iznosu od 1,5 milijardi dinara (17,6 miliona dolara).

Strane su saglasne da obaveza Dužnika po osnovu pruženih usluga u periodu od 1. januara 2014. godine do 30. septembra 2014. godine, po računima prikazanim u Prilogu 1 ovog sporazuma u iznosu od RSD 1.516.631.132,07 odnosno USD 17.601.290,37 po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan fakturisanja, bude otpuštena.

Zajedno sa glavnim dugom iz prethodnog stava ovog člana, Poverilac otpušta i dug po osnovu pripadajućih kamata, u iznosu od 703.451,35 dinara (USD 8.282,17), koje su obračunate po osnovu neizvršenja obaveza u ugovorenom roku (Prilog 2 ovog Sporazuma).”

Da li zato što poslovni rezultat nacionalne aviokompanije Air Serbia za prošlu godinu nije tako dobar kao što se priča u javnosti (čuveni naslov, tipa: ”Air Serbia leti ka profitabilnosti”), pa treba da se naštimuje poslovni uspeh?

Da li je to nedozvoljena subvencija države svojoj aviokompaniji, slična onoj koju je država davala Železari Smederevo i za koju Evropska unija sada ”galami” i traži od Vlade Srbije čvrste garancije da više neće državnim novcem pomagati Železaru?

Da li se može dogoditi da neka od aviokompanija – na primer: Lufthanza, Austrian erlajns, Turkiš erlajns, Aeroflot, Viz Er… – podnese tužbu ECAC-u (to je evropsko odeljenje IATA – svetskog udruženja aviokompanija) protiv Aerodroma ”Nikola Tesla” za podsticanje nelojalne konkurencije?

 

Više na: pescanik.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top